torsdag, 21 januari 2010, 15:30 [hans-olof]

Ett politiskt klavertramp

Gå till Kommentarer

700 anställda har varslats om uppsägning vid Sundsvalls sjukhus, länssjukhuset i Västernorrland. Skatteintäkterna är otillräckliga för att få landstingets budget att gå ihop och i det läget får patienter och vårdpersonal sitta emellan. Att höja skatten är förstås alldeles omöjligt att tänka sig för politikerna i landstingsledningen. Eftersom landstingsrådet kommer från Sollefteå, vars akutsjukhus länge har varit ifrågasatt och knappast kan motivera sin existens, verkar det också vara otänkbart att ompröva lyxen att hålla sig med tre kompletta sjukhus i detta allt annat än befolkningstäta län.

Det är säkert möjligt att med en ny organisation och  nya intagsregler klara sig med färre anställda. Men så många som 700 – vad kommer det att innebära för vårdköer och patientsäkerhet? För det är klart att det kommer att bli sämre service och vård. När landstingsrådet Ewa Söderberg(s) säger på ett personalmöte att hon tror att vården tvärtom kan bli bättre så är det ju bara ett stort hån mot alla dom som nu – efter att ha jobbat och slitit för en alldeles för dålig lön – förlorar jobbet och går in i en arbetslöshet som kan bli mycket långvarig. Det är dessutom ett politiskt klavertramp av det präktigare slaget.

Ewa Söderberg ska lämna sitt uppdrag efter valet i höst och det är nog tur för henne det. Det blir säkert många västernorrlänningar som kommer att proteströsta i landstingsvalet även om de lägger s-valsedlar i riksdags- och kommunvalen.

Lämna en kommentar