onsdag, 10 februari 2010, 20:33 [hans-olof]

Kennet Westberg tänker på sig själv – men hur resonerar moderaterna?

Gå till Kommentarer

Den gamle timråkraten Kennet Westberg i Timrå deklarerar idag att han ska ställa upp för moderaterna i höstens val. Efter 40 år som socialdemokrat lämnar han sitt parti för att de f d partivännerna som styr i kommunen inte lyssnar på honom och de timråbor som tycker annorlunda, framför allt  i regionfrågan.

Visst. Man undrar väl lite nu och då hur det är ställt med de socialdemokratiska kommunpolitikerna i Timrå. Att skapa en regiongräns mellan Timrå och Sundsvall är ingenting annat än politisk idioti. Men hur många timråbor och vanliga partimedlemmar var det som hade någonting att säga till om på den tiden då Kennet Westberg var kommunalråd? Hur gick det med en av landets största s-majoriteter när han gav den kommunpolitiska maktfullkomligheten ett ansikte och bara körde på utan att lyssna? Jo, han slog huvudet i väggen och blev bortröstad?

Slutsatsen man kan dra av dagens besked är  att Westberg bara tänker på sig själv. Inom (s) har han framtiden bakom sig så när han vill lämna sin undanskymda roll och träda fram i ljuset igen måste han byta ideologi och parti.

Mera diffust är hur man tänker i de moderata lokalorganisationerna. Efter förra valet tog man i Sundsvall emot en vänsterpartist vars politiska kompass snurrade helt okontrollerat och nu tar timråmoderaterna emot mannen som mandatperiod efter mandatperiod var deras största hatobjekt. Hur desperat får man bli i sin jakt efter att ta över det kommunala rodret?

1 Kommentar

  • Nar fan blir gammal blir han religios, var det val faster Wera brukade saga. Vad ska handa harnast? Kanske Sven-Olle, Ian och Bert bildar politisk trio och blaser liv i den gamla ”Ror inte min kompis!”-rorelsen under devisen ”Ror inte min muslim!” Spanningen ar oliiidlig… =)

Lämna en kommentar